ตาสองชั้น เมื่อทราบความต้องการตรงกันแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้น คนไข้ต้องเตรียมตัว

ตาสองชั้น และความผิดปกติอื่นๆของดวงตาเพื่อประเมินความพร้อม เมื่อประเมินความพร้อมแล้วอันดับตาอมาแพทย์จะทำการประเมินชั้นตา และสอบถามความต้องของคนไข้ว่าต้องการให้ตาออกมาเป็นลักษณะแบบใด เมื่อทราบความต้องการตรงกันแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้น คนไข้ต้องเตรียมตัวทำความสะอาดใบหน้าเพื่อเข้ารับการผ่าตัด ในกรณีที่มีประวัติการแพ้ยา หรือมีโรคประจำตัว คนไข้ควรแจ้งแพทย์ วิธีการผ่าตัดสามารถทำได้ 2 วิธี คือ Non Incision ตาสองชั้น

ตาสองชั้น

ตาสองชั้น หรือการผ่าตัดแบบเย็บหรือเจาะ : วิธีการผ่าตัดแบบเย็บหรือเจาะ เหมาะกับผู้ที่มีไขมันบริเวณเปลือกตาไม่มาก Incision หรือ การผ่าตัดแบบเปิดหรือกรีด : วิธีนี้เหมาะกับผู้ที่มีไขมันบริเวณเปลือกตามาก มีรายละเอียดดังนี้ แบบเย็บหรือเจาะ โดยไม่ต้องกรีดหนังตา ในกรณีที่มีไขมันและเปลือกตาน้อย ส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีการแบบเย็บหรือเจาะรู ซึ่งวิธีนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เหมาะกับผู้ที่มีตาชั้นเดียว หนังตาและไขมันไม่เยอะ และหนังตาไม่หย่อนคล้อยมาจนเกินไป

วิธีการทำแพทย์จะใช้วิธีการเจาะ 1-4 จุด ตามความเหมาะสม ร่วมกับการใช่ไหมเย็บเป็นปมตามตำแหน่งของแนวที่ระบุไว้ โดยไม่กรีดหนังตาทำให้ไม่มีแผล การวิธีนี้หลังทำอาจมีอาการบวมเล็กน้อย ไม่ต้องพักฟื้น สามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ หลังทำประมาณ 1 เดือนแผลจะยุบ และเปลือกตาจะเข้าที่เป็นตาสองชั้นอย่างสวยงาม แบบเปิดหรือกรีด ด้วยวิธีกรีดหนังตา สำหรับการแบบเปิดหรือกรีด เหมาะกับคนที่มีไขมันบริเวณเปลือกตามาก หรือมีเนื้อเยื่อบริเวณหนังตาเยอะ ตาสองชั้น

Leave a Reply

Name *
Email *
Website